Aanzienlijke wijzigingen in arbeidsrecht vandaag van kracht

Vandaag (1 juli 2015) is een aantal grote wijzigingen in het arbeidsrecht in werking getreden: Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid is het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd. Daarnaast is de Wet Aanpak Schijnconstructies deels in werking getreden en zijn de regelingen voor verlof en arbeidstijden gemoderniseerd (Wet modernisering verlof en arbeidstijden). HDK Advocaten helpt u graag bij het doorgronden van deze aanpassingen!

Werkgever maakt fout met proeftijdbeding onder Wet Werk en Zekerheid

De eerste uitspraak onder de Wet Werk en Zekerheid ten aanzien van het proeftijdbeding is gepubliceerd. De casus is kort samengevat als volgt.

Per 1 maart 2015 sloten een werkgever en werknemer een arbeidsovereenkomst voor de duur van zes maanden, met een proeftijd van één maand. Tijdens de proeftijd heeft de werkgever de arbeidsovereenkomst opgezegd wegens bedrijfseconomische redenen. De werknemer stelde dat het proeftijdbeding niet rechtsgeldig is overeengekomen.

De kantonrechter oordeelt in kort geding dat er sinds 1 januari 2015 in een contract voor bepaalde tijd van ten hoogste zes maanden geen geldige proeftijd kan worden overeengekomen. De overeengekomen proeftijd is nietig met als gevolg dat er voor een rechtsgeldige opzegging van de arbeidsovereenkomst toestemming van het UWV nodig is. De kantonrechter oordeelt dat – nu ook de toestemming van het UWV ontbreekt – er geen rechtsgeldige opzegging heeft plaatsgevonden. De werknemer heeft recht op onder andere doorbetaling van loon. Ook het verzoek om wedertewerkstelling is toegewezen. Het argument van de werkgever dat er geen werk om handen is, kan volgens de kantonrechter niet worden tegengeworpen aan de werknemer.

Volgens HDK Advocaten is het sluiten van arbeidsovereenkomsten voor exact zes maanden onpraktisch voor werkgevers. Enerzijds kan geen rechtsgeldig proeftijdbeding worden gesloten en anderzijds heeft de werkgever wel de schriftelijke aanzegverplichting (bij contracten van zes maanden of langer).

Ontslagformulieren voor UWV-procedure zijn gepubliceerd

Op 8 juni 2015 zijn de formulieren ter aanvraag van een ontslagvergunning wegens (i) bedrijfseconomische redenen en (ii) langdurige arbeidsongeschiktheid gepubliceerd door het UWV. Het betreft de a-grond en b-grond van artikel 7:669 lid 3 BW dat vanaf 1 juli 2015 als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking treedt. Het gebruik van de formulieren is verplicht, zo blijkt uit de toelichting. Klik hier om de formulieren met toelichting in te zien.

De eerste WWZ-uitspraken, eerste schending aanzegplicht

Op 13 mei 2015 zijn twee uitspraken over de WWZ gepubliceerd. Beide uitspraken gaan over de aanzegverplichting, die geldt vanaf 1 januari 2015. De aanzegging verplicht de werkgever om de werknemer uiterlijk een maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten ervan. Wanneer de werkgever deze aanzegverplichting niet is nagekomen, is de werkgever in beginsel een aanzegvergoeding verschuldigd gelijk aan het bedrag van het loon voor één maand.

De kantonrechters hebben in beide uitspraken geoordeeld dat tot 1 juli 2015 vorderingen ten aanzien van de aanzegverplichting bij dagvaarding moeten worden ingeleid. Vanaf 1 juli 2015 gaat de tweede tranche van de WWZ in werking, als gevolg waarvan deze procedure bij verzoekschrift moet worden ingediend en wel binnen twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst.

In één uitspraak wordt bepaald dat werkgever de aanzegvergoeding verschuldigd is nu de arbeidsovereenkomst eindigt per 28 februari 2015 en werknemer niet op voorhand is geïnformeerd over voortzetting dan wel beëindiging van het contract. In de andere uitspraak wordt bepaald dat werkgever de aanzegvergoeding niet verschuldigd is aangezien er geen aanzegverplichting gold. De arbeidsovereenkomst van werknemer eindigde namelijk op 31 januari 2015 en volgens het overgangsrecht (artikel XXIId) is de aanzegvergoeding pas verschuldigd wanneer de arbeidsovereenkomst op of na 1 februari 2015 eindigt.

HDK Advocaten opgenomen in de Chambers & Partners gids 2015

HDK Advocaten vermeldt met gepaste trots dat zij – opnieuw – is opgenomen in de Chambers & Partners gids als een toonaangevend arbeidsrecht advocatenkantoor in Nederland (Band 3).

Enkele citaten van cliënten over HDK Advocaten:

“The service is outstanding, the team is positive, quick and to the point, and can balance the interest of the company with the works council and the employee.”

“What I appreciate about the team is the quality and timeliness of its advice, the pragmatic approach and that the lawyers really know our organisation.”

Clients appreciate Juliette Huyzer‘s “hands-on mentality and 100% focus on the results for the employer,” as well as her flexibility and swiftness of response. She has recently worked on matters relating to reorganisations and employee benefits.

Dennis Veldhuizen is sharp, creative and customer-focused, meets deliverables and is a very good negotiator and communicator.” Sources further note his skill in working with international clients.

Klik hier om naar de relevante webpagina van Chambers & Partners te gaan.

Cliënten HDK Advocaten WWZ-bestendig

Op 31 maart 2015 verwelkomde HDK Advocaten ongeveer 75 cliënten op het jaarlijkse seminar. Het thema van dit jaar was ‘Lente op de Zuidas’. Juliette Huyzer en Marije Stiebner Bergman hebben gesproken over de wijzigingen in het arbeidsrecht als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Met name de ingrijpende aanpassingen in het Nederlandse ontslagrecht per 1 juli 2015 werden besproken. De cliënten zijn onder het genot van een uitgebreide lunch in het Amsterdamse WTC bijgepraat over de toekomstige veranderingen. Het seminar, dat enthousiast werd ontvangen, is in het kader van het vijfjarig jubileum van HDK Advocaten afgesloten met een luxe goodiebag voor alle aanwezigen. De presentatie is hier te downloaden (20150331 Presentatie HDK Cliëntenseminar 2015).

HDK Advocaten in de TheLegal500

HDK Advocaten is opnieuw een recommended employment law firm in de TheLegal500, editie 2015.

HDK Advocaten in het FD over de WWZ

Op 26 maart 2015 publiceerde het Financieele Dagblad een interview met Juliette Huyzer en Dennis Veldhuizen over de Wet Werk en Zekerheid. Lees het interview op pagina 12: http://np.netpublicator.com/netpublication/n11087931.

HDK Advocaten spreekt bij bijeenkomst Stichting Nederlands-Franse Juristen

Op 8 december 2014 hebben Wouter Engelsman en Sander Theunissen voor zo’n 40 Nederlandse en Franse juristen gesproken over wijzigingen in het arbeidsrecht als gevolg van de Wet werk en zekerheid. De bijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking met Brisdet Advocaten. Aan de hand van een vijftal stellingen werden de belangrijkste wetswijzigingen besproken.

Lees meer